جزوه درس ارزیابی کار و زمان

جزوه درس ارزیابی کار و زمان

جزوه درس ارزیابی کار و زمان با کد 0030 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 1042 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب: 


 بهره وری

رابطه بهره وری و سود آوری

سودآوری

نظر آوودیلو در خصوص رابطه بهره وری و سودآوری

رابطه بهره وری و زمان

مدت زمان اصلی تولید

نقص در طراحی محصول

نقص در فرآیند تولید محصول

قصور مدیریت

قصور کارگران

مطالعه روش

قدم های مطالعه روش

نمودارها

دیاگرام ها

بررسی منتقدانه روش فعلی

ایجاد روش اصلاح شده

مشخص کردن روش پیشنهادی

برقراری روش اصلاح شده

حفظ روش اصلاح شده

نمودار فرآیند عملیات

چگونگی رسم نمودار

نکاتی که باید در رسم O.P.Cرعایت شود

نمودار مونتاژ

نمودار فرایند F.P.C

نحوه رسم نمودار

ستونی

جدولی

نمودار فرآیند کار با دو دست

نمودار حرکت

دیاگرام جرایان

دیاگرام ریسمانی

برنامه ریزی کار روی ماشین

دید ترسیمی

المنت های کوچک

المنت های بزرگ

تعریف نمودار انسان – ماشین

دید تحلیلی

برنامه ریزی کار روی ماشین

متعادل سازی خطوط مونتاژ

لیوت

ویژیگی چیدمان کارگاهی

ویژیگی های چیدمان خط تولیدی

نکته

انواع مسائل متعادل سازی خطوط مونتاژ

فرضایت حاکم بای کسائل متعاد سازی خطوط مونتاژ ساده

تقسیم بندی مسائل متعادل سازی خطوط مونتاژ ساده

الگوریتم رنکدد

الگوریتم

راندمان

حرکات اساسی

حرکات THERBLIGS

اصول اقتصادی حرکت

اصول مربوط به نحوه استفاده از بدن

اصول مربوط به نظم و ترتیب در محل کار

اصول مربوط به طرح ابزار و تجهیزات

مطالعه کار

مطالعه روش

کاربرد اندازه گیری کار

روش اندازه گیری کار

زمانی سنجی با کرنومتر

شکستن سیکل کاری

انواع عناصر

عنصر تکراری

عنصر موقت

عنصر ثابت

عنصر متغییر

عنصر دستی

عنصر ماشینی

عنصر حاکم

عنصر خارجی

انواع سیستم های ثبت زمانی

برگه مشاهدات زمان سنجی

چک کردن اعتبار داده ها

تعیین زمان نرمال

روش به دست آوردن ضریب عملکرد

تعیین درصدد استراحت مجاز

تعیین استاندارد مجاز


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود