جزوه بانکداری داخلی 1

جزوه بانکداری داخلی 1

جزوه بانکداری داخلی 1 ، کد 0233 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 165
حجم 17534 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده :


فصل اول : بانکداری داخلی کاربردی 1

فصل دوم : تجهیز منابع پولی

فصل سوم : چک و قوانین مربوط به صدور چک

فصل چهارم : عملیات صندوق

فصل پنجم : سفته

ضمانت نامه های بانکی عملیاتی

انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

آئیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهور نویسی

تمدید نامه

ضمانتنامه

تعهدنامه

 

فهرست مطالب:


فصل اول : بانکداری داخلی کاربردی 1

تاریخچه بانکداری سابقه بانکداری در جهان

بانکداری در دوره قدیم

بانکداری در قرون وسطی

بانکداری در دوره جدید

سابقه بانکداری در ایران

بانکداری در ایران

تعریف بانک

فهرست کامل بانک های ایران از بدو تاسیسی اولین بانک تا 1358

تعریف پول

سیر تحول پول

وظایف و نقش پول

نحوه محاسبه قیمت تمام شده پول در نظام بانکی

میانگین منابع

میانگین سپرده قانونی

نقدینگی احتیاطی

منابع آزاد

سهم درصد منابع آزاد

نرخ جایز سپرده قانونی نرخ موثر

نرخ موثر تعدیل شده

نرخ موزون شده

نرخ هزینه بهره برداری پول

هزینه های پرسنلی و اداری

انواع پول

پول کالایی پول فلزی

پول کاغذی

پول تحریری پول الکترونیکی

حجم پول در گردش

سرعت گردش پول

نقدینگی بخش خصوصی

اهداف و وظایف بانک مرکزی

اداره اموربانک ها

شورای پول و اعتبار

اعضای شورا پول و اعتبار

فصل دوم : تجهیز منابع پولی

اشخصاص حقیقی

اشخاص حقوقی

شرکت های سهامی

شرکت های با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط یهامی

شرکت نسبی

شرگت تعاونی تولید و مصرف

مستندسازی و شناسایی مشتریان

مدارک لازم جهت افتتاح حساب اشخاص حقوقی

قرارداد

حساب قرضه الحسنه جاری

مدارک لازم جهت افتتاح حساب اشخاص حقیقی

افتتاح ساب جاری بدوندسته چک

افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی

افتتاح حساب جاری برای اشخاص روشن دل و بی سواد

عملیات بستن حساب جاری

گشایش حساب جاری مشترک

تعهدنامه افتتاح ساب برای افراد نابینا

حساب جاری برای اتباع کشور های بیگانه و عراقی و افغانی

 افتتاح حساب جاری برای مدارس غیر انتفاعی

افتتاح حساب جاری برای انجمن های ثبت نشده

افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی

گشایش حساب جاری برای بانک های داخلی

حساب های شرکت های دولتی و وابسته به دولت

حساب های شهرداری

حساب های دولتی

نحوه پرداخت چک های حساب های دولتی

وکالت

انواع وکالت نامه

وکالتنامه رسمی

وکالتنامه بانکی

موراد لغو وکالتنامه

نکات بسیار مهم در مورد وکالت نامه

فصل سوم : چک و قوانین مربوط به صدور چک

چک

شرایط صوری چک

کلکه چک

تاریخ تنظیم

مبلغ چک

درج نام و نام خانوادگی و کدملی صاحب حساب

درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران شبا

امضاء

قید نام گیرنده و یا کلمه امل در متن چک

محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده )

شماره سریال

درخواست دسته چک

تحویل دسته چک جدید

فروش و تحویل و انواع دسته چک

صدور گواهینامه عدم پرداخت چک (برگشت چک)

ارائه لاشه چک برگشتی

راهنمای رفع سوء اثر چک برگشتی

محدودیت ها و مجازات های انتظامی

قانون صدور چک

روش های رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص

انتقال وجه بوسیله چک

اتاق پایاپای اسناد بانکی (طرح چکاوک)

انتقال وجه

صدور چک بانکی

فقدان چک بانکی

نکات قابل توجه در خصوص ایران چک های بانک مرکزی

سامانه تسویه ناخالص آنی

صدور حواله ساتنا

سپرده قرض الحسنه پس انداز

شرط سنی افتتاح حساب پس انداز

افتتاح حساب پس انداز توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری)

افتتاح حساب پس انداز توسط مادران

افتتاح حساب پس انداز برای صغیر ممیز

افتتاح حساب پس انداز توسط اشخاص غیر برای اطفال

افتتاح حساب پس انداز کارکنان دولت

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

شرایط عمومی گشایش حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار

عملیات اسداد حساب / مبلغ

تمدید مدت قرارداد سپرده سپرده گذاری بلند مدت

انتقال سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت به غیر بدون ابطال سپرده

فوت صاحب حساب قرض الحسنه پس انداز / جاری / کوتاه مدن و مدت دار

فصل چهارم : عملیات صندوق

نحوه نگهداری کلید و رمز صندوق

نحوه نگهداری کلیدهای سری دوم

رمز صندوق

اولین اقدمات مسئول دایره سپرده و خدمات (صندوق)

تامین وجه شعبه

ارسال وجه مازاد شعبه

فزونی و کسر صندوق

کسر صندوق

تسویه کسر صندوق

فزونی صندوق

ثبت عملیات مربوط به تسویه فزونی صندوق

مدت نگهداری فزونی صندوقپ

بازداشت وجوه حساب مشتریان

نکات قابل توجه در اجرای بازداشتنامه

نحوه برخورد با ارائه دهندگان اسکناس سا چک مجعول

عملیات پایات روز شعبه

فصل پنجم : سفته

تعریف سفته

تفاوت سفته و برات

واخواست سفته / برات

عملیات اجرائی واخواست

انواع سفته از نظر بانک

بروات وصولی

اوراق مشارکت

تعریف

مشخصات اوراق مشارکت

انواع اوراق مشارکت از لحاظ ناشرین

شرایط و مقررات عمومی

پیش فروش اوراق مشارکت

دریافت اوراق مشارکت

فروش اوراق مشارکت

بازخرید اوراق مشارکت

پرداخ وجه

بازخرید اوراق مشارکت سازمان ها و شرکت ها

فروش مجدد اوراق مشارکت سررسید نشده

عملیات حسابداری

نگهداری اوراق مشارکت امانی اشخاص نزد بانک

عملیات حسابداری

واریز سود اوراق

اعلام مفقودی و یا سرقت اوراق مشارکت

صندوق امانات

نکات مهم در رابطه حساب های قرض الحسنه و کوتاه مدت

نکات مهم در قسمت حساب جاری

نکات مهم در خوص کلر چک های داخل شهری و شهرستان


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود