جزوه مدیریت تولید و عملیات

جزوه مدیریت تولید و عملیات

جزوه مدیریت تولید و عملیات ، کد 0104 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 2671 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده :


فصل اول : مفاهیم نوین در مدیریت تولید و عملیات

فصل دوم :  آنالیز نقطه سر به سر

فصل چهارم : انواع سیستم های تولیدی

فصل پنجم : کنترل موجودی

فصل ششم : برنامه ریزی مواد مورد نیاز MRP30

فصل هفتم : برنامه ریزی در سیستم های تولید غیر پیوسته (کارگاهی)

 

 

فهرست مطالب:


تولید

بازاریابی

تولید و عملیات

مالی و حسابداری

نمودار سازمان فرضی

نمودار سازمانی شکل تولی پرس

چرا مدیریت تولید و عملیات را مطالعه می کنیم؟

 

فصل اول : مفاهیم نوین در مدیریت تولید و عملیات


کازین

چتر سازمان

کامبان

نمونه ای از کرات کانبان

چرخه دمینگ

کازین و سیستم پیشنهادات

مدیریت کیفیت جامع

ابزار های مدیریت کیفیت جامع

مدیریت زنجیره تامین

تاریخچه

تعاریف مدیریت زنجیره تامین

اهداف مدیریت زنجیره تامین

طرح کلی زنجیره تامین

اجزای اصلی مدیریت زنجیره تامین

 

فصل دوم :  آنالیز نقطه سر به سر


تجزیه و تحلیل هزینه ها و نقطه سر به سر

هزینه های ثابت

هزینه های متغییر

هزینه کل

درآمد

سود (زیان)

آنلیز نقطه سر به سر

مثال

 

فصل سوم : پیش بینی


پیش بینی

پیش بینی تقاضای تجمعی

صورت کردن امکانات سیستم

کنترل نمودن سیستم

خصوصیات تقاضا طی زمان

خطای پیش بینی

مدل های پیش بینی

مدل های کیفی

مدل های کمی

روش دلفی

روش گروهی اعتباری

روش متکی بر اطلاعات گذشته

روش تقاضای آخرین دوران

مثال

روش میانگین وزنی متحرک

روش نمایی یکنواخت

روش نمایی یک نواخت درجه اول

مثال

روش های فیت کردن اطلاعات

مثال

روش کمترین مجذورات (رگرسیون یک متغیره)

 

فصل چهارم : انواع سیستم های تولیدی


اوناع سیستم های تولید

مشخصه های تولید دستی

مشخصه های تولید انبوه

ظهور سیستم تولید ناب

فلسفه تولید ناب

سیاست های اصلی تولید ناب

مودا یا اتلاف

کار اصلی

کارکمکی

اتلاف

حسابداری ناب چیست

حسابداری ناب و هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مراحل اجرای پروژه حسابداری ناب

ویژیگی ها تولید به هنگام JIT

کیفیت بر فرآیند تولید

تایدد فرآیند ها از طریق علائم چشمی و همچنین استفاده از حواس پنجگانه

تولید کششی در برابر تولید فشاری

انواع جریان مواد

سیستم رانشی

سیستم کششی

تولید چابک

نکات اصلی در تعاریف تولید چابک

4 عنصر تولید چابک

جانمایی

انتخاب محل

مهندسی محصول

طراحی فرآیند

سیستم های خدماتی و تولیدی / مطالعه شکل خط تولید

 

فصل پنجم : کنترل موجودی


کنترل موجودی

وظایف مدیریت مواد

سیستم کنترل موجودی EOQ (میزان اقتصادی سفارش)

حساسیت مدل EOQ

نقطه سفارش مجدد (ROP)

مدل میزان اقتصادی تولید

مثال

 

فصل ششم : برنامه ریزی مواد مورد نیاز MRP30


برنامه ریزی مواد مورد نیاز

اهداف سیستم برنامه ریزی مواد

ورودی فراهم

خروجی MRP

برنامه ریزی منابع تولید

اجزاء سیستم MRP  II

خلاصه ای از MRP  II

مثال

 

فصل هفتم : برنامه ریزی در سیستم های تولید غیر پیوسته (کارگاهی)


سیستم پیوسته

انواع برنامه ریزی در سیستم های غیر پیوسته و روش های آن

انجام سفارش ها به ترتیب دریافت آن ها FCFS 32

روش کوتاهترین زمان انجام سفارش SPT 33

ترتیب انجام سفارش ها با توجه به هزینه راه اندازی ماشین آلات

ترتیب انجام سفارش ها در دو کارگاه (روش جانسون)

مسائل

ترتیب انجام سفارش ها در دو کارگاه یا بیشتر

برنامه ریزی تفصیلی (زمان بندی تقویمی)

اولویت بندی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود