جزوه طراحی مکانیزم ها

جزوه طراحی مکانیزم ها

جزوه طراحی مکانیزم ها ، کد 0302 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 166
حجم 14719 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


طراحی مکانیزم از روش هندسی با سه نقطه دقت

مقدمه

قطب های حرکت و قضیه i

قطب های نسبی

انتخاب نقط دقت

تعریف نقاط دقت

معیار چبی شفت

طراحی مولد تابع

تعریف انواع خطا

قطب های مکانیزم لغزنده – لنگی

قطب های نسبی مکانیزم لغزنده – لنگی

مسائل

طراحی مکانیزم از روش هندسی با چهار نقطه دقت

مقدمه

مثلث های قطبی و قضیه ii

نقطه کاردینال و قضیه iii

قطب های انعکاسی

چهار وضعیت از یک صفحه

نقاط مرکزی ،دایروی و چهار ضلعی قطبی

منحنی نقاط مرکزی

اثبات قضیه iv

مسائل

طراحی مکانیزم با استفاده از روش جبری

مقدمه

معادله تغییر مکان یک چهار میله ای

طراحی مکانیزم چهار میله ای با سه نقطه دقت

طراحی مکانیزم بر اساس شتاب هاو سرعت های زاویه ای

تعمیم روش طراحی جبری

طراحی مکانیزم لغزنده – لنگی با سه نقطه دقت

طراحی مکانیزم لغزنده – لنگی با چهار نقطه دقت

طراحی مکانیزم چهار میله ای با پنج نقطه دقت

تجزیه و تحلیل خطای مکانیکی در مکانیزم ها

مسائل

طراحی مکانیزم با استفاده از جبر مختلط

مقدمه

طراحی مکانیزم چهار میله ای

طراحی منحنی روابط با پنج نقطه دقت

مسائل


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود